14. prosince

Galakoncert


Studentský dechový orchestr
HARMONIE ŠTERNBERK
pod taktovkou pana ředitele Petra Ciby.

18:00 Kulturní dům Šternberk

AKCE ŠKOLY

Card image

Třídní besídka p. uč. Čapkové a Margholdové

STŘEDA4. prosince
17:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

Třídní besídka p. uč. Ďubkové

ČTVRTEK5. prosince
17:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

Třídní besídka p. uč. Kučery a p. uč. Pouzalové

PÁTEK6. prosince
17:00Koncertní sál ZUŠ
Card image

Třídní besídka učitelů a manželů Sovových

PONDĚLÍ9. prosince
17:00Koncertní sál ZUŠ

PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT