PEDAGOGOVÉ

foto

Petr Ciba

ředitel školy
komorní hra, orchestrální hra

foto

Mgr. Jaroslava Čapková

statutární zástupce ředitele
hudební nauka, hra na klavír

foto

Martina Brázdilová, DiS.

taneční tvorba

foto

Mgr. Karla Ďubková

hra na varhany
hra na klavír

foto

Marek Fischer, dipl. um.

hra na klavír
hra na elektronické klávesové nástroje

foto

Bc. Romana Foitová

hra na zobcovou flétnu
hra na flétnu

foto

Zdeněk Gregor

hra na klarinet
hra na saxofon

foto

Bc. Anna Houšková

sólový zpěv

foto

Hana Jahodová

hra na klavír
hra na elektronické klávesové nástroje

foto

MgA. Jana Jurkasová

dramatická tvorba

foto

Květoslava Kamanová

taneční tvorba

foto

BcA. Andrea Kovářová

hra na violoncello

foto

Mgr. Leona Křížová

výtvarná tvorba

foto

Petr Kuba, akad. soch.

výtvarná tvorba

foto

Mgr. Jan Kučera

hra na hoboj
hra na zobcovou flétnu

foto

BcA. Radim Lukáš

hra na zobcovou flétnu
hra na klarinet
hra na saxofon

foto

Bc. Tamara Margholdová

hudební nauka, Rákosníček
hra na flétnu
hra na zobcovou flétnu

foto

Vlastimil Oulehla, dipl. um.

hra na bicí nástroje

foto

Martin Pánek, dipl. um.

hra na kontrabas
hra na kytaru
hra na elektrickou kytaru

foto

Jan Pospíšil, DiS.

hra na kytaru

foto

Vlasta Pospíšilová

hra na elektronické klávesové nástroje

foto

Miloslava Pouzalová

hra na cimbál
hra na akordeon

foto

Ludmila Řondková

hra na housle

foto

Jiří Sova

hra na kytaru
hra na elektrickou kytaru

foto

Marta Sovová

hra na housle

foto

Bc. Pavel Šárník

hra na zobcovou flétnu
hra na trubku
hra na baskřídlovku/baryton

foto

Josef Šindler

hra na zobcovou flétnu
hra na trubku
hra na lesní roh
hra na trombon