Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2017/2018

Pedagogičtí pracovníci

Brázdilová Martina, Dis, taneční obor   -    rozvrh

Ciba Petr, ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra  -    rozvrh

Čapková Jaroslava, Mgr., stat. zástupce ředitele, hra na klavír  -    rozvrh

Ďubková Karla, Mgr., hra na klavír -    rozvrh

Fischer Jiří, Mgr., hra na flétnu (zástup za MD) -    rozvrh

Fischer Marek, dipl. um., hra na klavír, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Gregor Zdeněk, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Hublarová (Filipová) Veronika, dipl. um., hra na klavír (MD) -    rozvrh

Jurkasová Jana, MgA., literárně-dramatický obor -    rozvrh

Kamanová Květoslava, taneční obor -    rozvrh

Kohoutková Anna, Bc., sólový zpěv -    rozvrh

Kovářová Andrea, BcA., DiS., hra na violoncello -    rozvrh

Křížová Leona, Mgr., výtvarný obor -    rozvrh

Kuba Petr, akad. soch., výtvarný obor -    rozvrh

Kučera Jan, Mgr., hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu -    rozvrh

Lukáš Radim, BcA., hra na klarinet, hra na saxofon -    rozvrh

Margholdová Tamara, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček -    rozvrh

Oulehla Vlastimil, dipl. um., hra na bicí nástroje  -    rozvrh

Pánek Martin, dipl. um., hra na kytaru  -    rozvrh

Polzerová Romana, Bc., hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu (MD) -    rozvrh

Pospíšil Jan, hra na kytaru, hudební nauka -    rozvrh

Pospíšilová Vlasta, hra na elektrické klávesy -    rozvrh

Pouzalová Miloslava, hra na akordeon, hra na cimbál -    rozvrh

Řondková Ludmila, hra na housle -    rozvrh

Sova Jiří, hra na housle, hra na kytaru -    rozvrh

Šárník Pavel, Bc., hra na trubku, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Šindler Josef, hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu  -    rozvrh

Wrnatová Hana, Bc., hra na klavír, hra na elektrické klávesy (zástup za MD)  -    rozvrh

Nepedagogičtí pracovníci

Rozsypalová Dana, ekonom, účetní, správa majetku, administrativa

Sedláková Jana, školnice