Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error
4. dubna 2017 proběhlo v Olomouci v ZUŠ Iši Krejčího krajské kolo Celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Ve hře na housle reprezentovala naši školu Ludmila Sládková, která soutěžila v 0. kategorii. Získala diplom za krásné 2. místo.


Blahopřejeme

Dne 14. března 2017 proběhlo na naší škole okresní kolo Celostátní soutěže ve hře na kytaru pořádané MŠMT. V kategorii komorní hry naši školu reprezentovalo kytarové kvarteto ve složení Dana Czabeová, Alžběta Frommerová, Daniela Horáková a Adéla Peterová. Dívky se umístily na krásném 2. místě. V kategorii sólových hráčů za školu soutěžila též Bětka Frommerová, která nám vybojovala 3. místo. Všem kytaristkám srdečně blahopřejeme!

V sobotu 25. března 2017 se Tomáš Sedlák z klavírní třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um. aktivně zúčastnil Metodicko-konzultačních kurzů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci pod vedením klavíristy a pedagoga MgA. Martina Kasíka, Ph. D. - http://www.martinkasik.com/.

Žákyně paní učitelky Květoslavy Kamanové vystoupily dne 4. března 2017 na akci Dívka roku 2017 ve Šternberku.

 

V sobotu 18. 2. 2017 získal  orchestr Harmonie Šternberk hned několik významných ocenění na Mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze. V kategorii nejvyšší třída  získal zlaté pásmo s vyznamenáním, ocenění za nejlépe zahranou povinnou skladbu, stal se vítězem kategorie a zároveň laureátem celé soutěže.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18