Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

 Hned dvou soutěžních přehlídek po sobě se účastnil náš divadelní soubor Doma složený ze žáků literárně-dramatického oboru se svojí inscenací O morovém sloupu ve Šternberku. První přehlídka se konala 8. a 9. dubna 2016 v sále ZUŠ "Žerotín" Olomouc. Jednalo se o krajské kolo soutěže literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol. Náš soubor sice nepostoupil do dalšího kola, ale sklidil zasloužený potlesk za svojí tragikomedii, která vykouzlila úsměv na tváři nejenom porotcům soutěže. Ze soutěže si soubor přivezl Čestné uznání poroty. O týden později, 16. - 17. dubna 2016, se konala již tradiční postupová přehlídka Poděs pod záštitou DDM Olomouc, taktéž v sále ZUŠ "Žerotín" Olomouc. Přehlídka je krajským kolem soutěže Dětská scéna. Soubor předvedl mírně upravenou verzi své hry O morovém sloupu ve Šternberku, nicméně ani úprava nám v nabité konkurenci nezaručila postup. Porota pochválila schopnosti našich žáků a také se jí líbilo komediální pojetí lokálního tématu.

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se v prostorách Základní umělecké školy Zábřeh konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů. Naši školu reprezentovali klavíristé Veronika Máčalová (2. ročník) ze třídy paní učitelky Bc. Nely Soldánové a Tomáš Sedlák (3. ročník) ze třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um. Tomáš Sedlák získal i Cenu publika. Veronice, Tomášovi, jejich učitelům i rodičům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města Šternberka a obce Bohuňovice.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18