Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Na klavírní soutěži  Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce 5. 5. 2015 naši školu reprezentoval:

Jan  Soušek ze třídy p. uč. N. Soldánové  a získal bronzové pásmo.

 

 

Všem účinkujícím gratulujeme.

Ve středu 1. dubna 2015 se v prostorách Základní umělecké školy Prostějov konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů. Naše klavírní oddělení reprezentoval Tomáš Sedlák - žák pana učitele Marka Fischera, dipl. um. Spolu s ním bylo v kategorii celkem 10 klavíristů. V jeho podání zazněl Petzoldův Menuet, Preludium deště skladatele Františka Horkého a na závěr Toreadore smělý, známá árie z opery Carmen George Bizeta v úpravě Hans-Günter Heumanna. Tomáš Sedlák rozhodně patří mezi nadějné talenty. Velké poděkování patří nejen Tomovi za skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Šternberk a potenciálně i města Šternberka a Bohuňovic, odkud Tomáš pochází, ale i jeho rodičům - Pavle Hrachové a Pavlovi Sedlákovi - za jejich obětavost, spolupráci a výraznou podporu. 

Žáci pěveckého oddělení naší  školy ve Šternberku se letos zúčastnili soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.  V okresním kole sólistů naši školu reprezentovala Adélka Gronichová (získala 3.místo), dále Nicol Schejbalová (1.místo s postupem do krajského kola), Marie Bělská (3.místo), Marta Čtvrtlíková (čestné uznání) a Eliška Holzmannová (čestné uznání). 

V komorním zpěvu naši školu reprezentovaly v okresním kole: pěvecké duo - Marta Čtvrtlíková a Karla Ďubková (2. místo) a pěvecké trio - Eliška Holzmannová, Markéta Šenková a Anna Polcrová (2. místo).
V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu získala Nicol Schejbalová 2.místo. 

 

Všem soutěžícím gratulujeme.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18