PEDAGOGOVÉ

VEDENÍ ŠKOLY

Petr Ciba

ředitel školy
komorní hra, orchestrální hra

Mgr. Jaroslava Čapková

statutární zástupce ředitele
hudební nauka, hra na klavír

UČITELÉ HLAVNÍCH OBORŮ

Martina Brázdilová, DiS.

taneční tvorba

Bc. et Bc. Jana Burdová, DiS.

hra na klavír

hra na elektronické klávesové nástroje

MgA. Andrea Doležalová Kovářová

hra na violoncello

Mgr. Karla Ďubková

hra na klavír

hra na varhany

Marek Fischer, dipl. um.

hra na klavír

hra na elektronické klávesové nástroje

Bc. Romana Foitová

hra na elektronické klávesové nástroje

hra na zobcovou flétnu

hra na flétnu

rákosníček

doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.

hra na zobcovou flétnu

hra na klarinet

Zdeněk Gregor

hra na klarinet

hra na saxofon

MgA. et BcA. et Bc. Anna Houšková

sólový zpěv

MgA. Jana Magdalena Jurkasová

dramatická tvorba

Radoslav Khun

hra na klavír

Mgr. Leona Křížová

výtvarná tvorba

akad. soch. Petr Kuba

výtvarná tvorba

Mgr. Jan Kučera

hra na zobcovou flétnu

hra na hoboj

BcA. Radim Lukáš

hra na zobcovou flétnu

hra na klarinet

hra na saxofon

Bc. Tamara Margholdová, dipl. um.

hra na zobcovou flétnu

hra na flétnu

rákosníček

Vlastimil Oulehla, dipl. um.

hra na bicí nástroje

Martin Pánek, dipl. um.

hra na kontrabas

hra na kytaru

hra na elektrickou kytaru

hra na basovou kytaru

Jan Pospíšil, DiS.

hra na kytaru

hra na elektrickou kytaru

Vlasta Pospíšilová

hra na elektronické klávesové nástroje

Miloslava Pouzalová

hra na cimbál

hra na akordeon

Ludmila Řondková

hra na housle

Jiří Sova

hra na kytaru

hra na elektrickou kytaru

Marta Sovová, dipl. um.

hra na housle

Bc. Pavel Šárník

hra na zobcovou flétnu

hra na trubku

hra na lesní roh

hra na tubu

hra na baskřídlovku/baryton

Josef Šindler

hra na kytaru

hra na zobcovou flétnu

hra na trubku

hra na lesní roh

hra na trombon

hra na baskřídlovku/baryton

Mgr. Eva Zahradová, DiS.

taneční tvorba