Od pondělí 11. května 2020 je v Základní umělecké škole Šternberk obnovena výuka za zvýšených hygienických opatření. Více informací níže.

Vážení rodiče, milí žáci,

po obdržení konkrétních požadavků MŠMT na zajištění ochrany zdraví v rámci obnovení provozu ZUŠ poskytujeme podrobnější informace o podmínkách osobní přítomnosti žáků v prostorách školy v souvislosti s organizací výuky od 11. 5. 2020.
PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT