Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Na soutěžní přehlídce scénického tance „PROSTORY 2018“ v Postřelmově, získaly tanečnice paní učitelky Květoslavy Kamanové v II. kategorii s chorografií „V ptačím těle“ 1.misto a v III. kategorii s choreografií „Vetkaná“ 3. místo. Žákyním patří velké poděkování za krásnou reprezentaci naší školy.

Tanečnice II. stupně paní učitelky Květoslavy Kamanové získaly v letošním školním roce na soutěžních přehlídkách České republiky vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2017/2018 Zlatá pásma s oceněním a nominaci na postup do celostátního kola s choreografii „Zachytím se“. Žákyním patří velké poděkování za krásnou reprezentaci naší školy.

V pátek 18. května 2018 se konala zbrusu nová soutěž v sólové hře na elektronické klávesy pro dětské talentované hráče s názvem K2 Kroměříž Keyboard Competition. Jediným reprezentantem z naší školy byl Samuel Krpec - žák pana učitele Marka Fischera, dipl. um. V náročné konkurenci získal Čestné uznání a ocenění za autorskou skladbu Halle Party, kterou Samuel zkomponoval na motivy známé melodie Hallelujah Leonarda Cohena. Byl dokonce jediným ze všech soutěžících, který vlastní skladbu zařadil do soutěžního vystoupení. Samuelovi, jeho rodičům i panu učiteli Marku Fischerovi děkujeme za reprezentaci školy.

Ve čtvrtek 17. května 2018 se v koncertním sále ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci konala Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na 2 klavíry. Naši školu reprezentovala jedna soutěžní dvojice - žáci Hana a Tomáš Sedlákovi z klavírní třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um. Svým programem - Tangofónem a Bundou Bonda současného skladatele Martina Hyblera a rovněž skladbou Boogie Prelude Williama Gillocka zaujali porotu, která je umístila do stříbrného pásma. Haně Sedlákové, Tomáši Sedlákovi, jejich rodičům i panu učiteli Marku Fischerovi gratulujeme.

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v ZUŠ Jana Hanuše v Praze konalo ústřední kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Této významné soutěže se zúčastnili dva žáci ze třídy pana učitele Bc. Pavla Šárníka a získali zde vynikající umístění:

Roman Odstrčil, VI. kategorie - 2. cena;

Alexandr Laurin, IX. kategorie - 1. cena.

Oběma žákům, jejich panu učiteli Bc. Pavlu Šárníkovi i korepetitorovi Marku Fischerovi děkujeme za výbornou reprezentaci jak samotné Základní umělecké školy Šternberk, tak i města Šternberka, které je jejím zřizovatelem.

foto1

20180503 UK diplom Odstrcil Roman