Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

V sobotu 25. března 2017 se Tomáš Sedlák z klavírní třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um. aktivně zúčastnil Metodicko-konzultačních kurzů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci pod vedením klavíristy a pedagoga MgA. Martina Kasíka, Ph. D. - http://www.martinkasik.com/.

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18