Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

Základní umělecká škola Šternberk

×

phoca panorama is not installed on your system

Phoca Panorama Error

Ve středu 1. dubna 2015 se v prostorách Základní umělecké školy Prostějov konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů. Naše klavírní oddělení reprezentoval Tomáš Sedlák - žák pana učitele Marka Fischera, dipl. um. Spolu s ním bylo v kategorii celkem 10 klavíristů. V jeho podání zazněl Petzoldův Menuet, Preludium deště skladatele Františka Horkého a na závěr Toreadore smělý, známá árie z opery Carmen George Bizeta v úpravě Hans-Günter Heumanna. Tomáš Sedlák rozhodně patří mezi nadějné talenty. Velké poděkování patří nejen Tomovi za skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Šternberk a potenciálně i města Šternberka a Bohuňovic, odkud Tomáš pochází, ale i jeho rodičům - Pavle Hrachové a Pavlovi Sedlákovi - za jejich obětavost, spolupráci a výraznou podporu. 

Zveme vás

(kliknutím zvětšete plakát)

vytvarka18