Školní vzdělávací program (ŠVP)STÁHNOUT

Kurikulární dokument školy, který obsahuje učební osnovy jednotlivých vyučovaných předmětů, jejich hodinové dotace a informace o hodnocení žáků.

Dále zde naleznete charakteristiku školy, její výchovné a vzdělávací strategie, zaměření a vize.

DOKUMENTY