Veřejné dokumenty poskytované ZUŠ

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Kurikulární dokument školy, který obsahuje učební osnovy jednotlivých vyučovaných předmětů, jejich hodinové dotace a informace o hodnocení žáků.

Dále zde naleznete charakteristiku školy, její výchovné a vzdělávací strategie, zaměření a vize.

STÁHNOUT

Dokumenty školy

Výroční zprávy o činnosti ZUŠ Šternberk v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Ke stažení ve formátu PDF:

Rozpočet školy

Rozpočet příspěvkové organizace v roce 2024.

Ke stažení ve formátu PDF:

Střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2025–2026.

Ke stažení ve formátu PDF:
Povinné informace GDPR Prohlášení o přístupnosti