AKTUALITY

Krajská přehlídka žáků ZUŠ ve hře na varhany

V pátek 17.června 2022 se konal v koncertní síni v Uničově první ročník Krajské přehlídky žáků ZUŠ ve hře na varhany. Naši ZUŠ Šternberk reprezentovala letošní absolventka Terezie Hublarová. V jejím podání jsme slyšeli Preludium a fugu g moll (BWV 558) J. S. Bacha a Scherzo g moll S. Karg-Elerta.
Děkujeme žákyni za reprezentaci školy!

Krajské kolo ve hře na dechové nástroje

Vynikajících výsledků dosáhly žačky naší školy na soutěži základních uměleckých škol v Zábřehu. Dechové oddělení šternberské ZUŠ reprezentovalo několik mladých hudebnic.

 • Ve hře na trubku získala 1. místo Lucie Utíkalová ze třídy Bc. Pavla Šárníka.
 • Ve hře na flétnu získala 2. místo Karolína Neumannová ze třídy Bc. Romany Foitové.
 • Ve hře na hoboj získala 1. místo Karolína Slintáková ze třídy Mgr. Jana Kučery.

Všem děvčatům blahopřejeme!

Regionální nesoutěžní přehlídka čtyřruční hry

V úterý 24. května 2022 se v koncertním sále ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci konala Regionální nesoutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry. ZUŠ Šternberk reprezentovali žáci Hana Sedláková, Tomáš Sedlák a Zbyněk Siegel. Uvedení žáci zahráli dvě skladby – Marche Turque Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Renauda de Vilbaca a poté skladbu Aksak současného autora pana profesora Pavla Klapila, který ji napsal na zvláštní přání pana učitele Marka Fischera právě pro jeho žáky.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a jejich rodičům za vynikající spolupráci.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE

Výtvarný obor ZUŠ Šternberk se pravidelně účastní Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích, kde právě probíhá jubilejní 50. ročník. Tématem letošní výstavy bylo "Muzeum" a vše co souvisí s výstavami, expozicemi všeho druhu od výstav umění, přes expozice přírodnin, historických artefaktů, až po botanické zahrady, nebo třeba ZOO. Do letošního ročníku bylo zaregistrováno 14 527 prací ze 77 zemí světa. Porota udělila 151 ocenění, včetně 202 medailí.

Naši žáci byli opět velmi úspěšní a získali řadu ocenění. Medaili získaly Adéla Bitalová a Radka Machová.
Dále získali ocenění tito žáci: Anna Dvořáková, Dorota Kalhousová, Stella Nováková, Veronika Nováková, Tereza Opluštilová, František Pustka, Adéla Šindelářová, Ondřej Vaca a Elena Vrtalová

OCENĚNÉ PRÁCE

Ústřední kolo soutěže v sólové a souborové hře na bicí nástroje

Ve dnech 6. a 7. května 2022 proběhlo v ZUŠ Holice ústřední kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol ČR v sólové a souborové hře na bicí nástroje. Soutěžilo se ve třech kategoriích a naše škola měla v každé z nich svého zástupce.

 • V kategorii sólová hra na bicí soupravu získal Josef Pryč 3. místo.
 • V kategorii sólová hra na melodické bicí nástroje získal Břetislav Kolčava 2. místo.
 • V kategorii souborová hra bicích nástrojů získal soubor bicích nástrojů GROOVY MALLETS 2. místo.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zrzavý salon 2022

Srdečně zveme ke zhlédnutí výstavy výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje Zrzavý salon 2022, jejíž slavnostní vernisáž proběhla v pátek 29. dubna v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku. Výstavy se účastní 58 učitelů z 23 škol a je na ní prezentována spousta inspirativních kolekcí; bude ji možné navštívit do 23. června.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Krajská přehlídka talentovaných klavíristů

V úterý 26. dubna 2022 se v Hranicích konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů Olomouckého kraje. Organizátorem byla Základní umělecká škola Hranice. Přehlídka se konala na zapůjčené klavírní křídlo Petrof v nově zrekonstruovaném koncertním sále v Zámecké ulici. Základní uměleckou školu Šternberk, potažmo město Šternberk, reprezentoval žák Zbyněk Siegel z klavírní třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um. Děkujeme Zbyňkovi Siegelovi za vzornou reprezentaci a jeho rodičům děkujeme za spolupráci.

Koncert kytarových souborů ZUŠ Olomouckého kraje

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se kytarový soubor Continuo zúčastnil již čtvrtého ročníku přehlídky kyratových souborů napříč Olomouckým krajem. V tomto roce vystoupilo celkem pět souborů a to ze ZUŠ Iši Krejčího, ZUŠ Žerotín, ZUŠ Uničova, ZUŠ Jeseník a ZUŠ Šternberk. Koncert proběhl tradičně v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu Olomouc a to pod záštitou ZUŠ Iši Krejčího. Naši školu reprezentovalo celkem 13 žáků z kytarového, dechového a klavírního oddělení.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Děkuji všem žákům za výbornou reprezentaci naší školy!

Pianomaraton 2022

Ve čtvrtek 31. března se v koncertním sále Základní umělecké školy “Žerotín” Olomouc konala okresní přehlídka klavíristů PIANOMARATON 2022.
Základní uměleckou školu reprezentovali tito žáci:

 • Nelli Trajlinková (1. r.), Viola Nováková (2. r.), Ema Resnerová (3. r.) z klavírní třídy paní učitelky Mgr. Karly Ďubkové.
 • Albert Talaš (2. r.) z klavírní třídy pana učitele Marka Fischera, dipl. um.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Všichni účastníci přehlídky obdrželi od organizátora Pamětní list a sladké Kočičí jazýčky.

Krajské kolo soutěže v sólové a souborové hře na bicí nástroje

Dne 28. března 2022 proběhlo v MKZ Šternberk krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol v sólové a souborové hře na bicí nástroje. Soutěžilo se ve třech kategoriích a naše škola měla v každé z nich svého zástupce:

 • sólová hra na bicí soupravu - Josef Pryč
 • sólová hra na melodické bicí nástroje - Břetislav Kolčava
 • souborová hra bicích nástrojů - soubor bicích nástrojů GROOVY MALLETS*
  *) absolutní vítěz krajského kola

Ve všech třech kategoriích se našim žákům a souboru podařilo postoupit do ústředního kola celostátní soutěže základních uměleckých škol ČR.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.

Úspěchy tanečního oboru!

Dne 16. března 2022 proběhlo v MKZ Šternberk okresní kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů základních uměleckých škol. Okresní kolo soutěžní přehlídky bylo velmi pestré. Byly k vidění nejen choreografie současného a klasického tance, ale také tance lidového. Porota se shodla na tom, že umělecká stránka přehlídky byla velice vysoká a úroveň tanečních výkonů interpretů svědčila o dlouhodobé, cílené a koncepčně promyšlené práci všech vyučujících tanečních oborů ZUŠ. Naši školu reprezentovaly žákyně tancem v šesti choreografiích. Dvě z těchto choreografií získaly postup do krajského kola soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ Olomouckého kraje.

Choreografie jednotlivých ročníků byly oceněny takto:

 • Paprsky* (žákyně 3. a 4. ročníku) – zlaté pásmo – postup do krajského kola - ocenění za technickou připravenost interpretů.
 • Tok času* (žákyně III. ročníku) – zlaté pásmo – postup do krajského kola – ocenění za nápaditost a pohybovou originalitu.
 • Děti v realitě** (žákyně 4.–7. ročníku) – stříbrné pásmo a ocenění za originální rekvizitu.
 • Legrando** (žákyně I., III. a IV. ročníku) – bronzové pásmo.
 • ZeMě** (žákyně I.–IV. ročníku) – bronzové pásmo.
 • StroMY** (žákyně 3., 5., 6., 7. a I. ročníku pobočky Bohuňovice) – bronzové pásmo.
*) vyučující Mgr. Eva Zahradová, **) vyučující Martina Brázdilová, DiS.

Dne 2. dubna 2022 se žákyně tanečního oboru zúčastnily krajské postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých a krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance, které se obě konaly v Prostějově. Na krajské postupové přehlídce scénického tance mládeže a dospělých reprezentovaly naši školu žákyně III. ročníku paní učitelky Evy Zahradové v choreografii Tok času a žákyně I., II. a IV. ročníku paní učitelky Martiny Brázdilové v choreografií ZeMě. Žákyně III. ročníku s choreografií Tok času získaly cenu poroty za pohybový slovník. Na krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance tančil a reprezentoval naši školu 3. a 4. ročník paní učitelky Evy Zahradové v choreografii Paprsky a 4.–7. ročník paní učitelky Martiny Brázdilové v choreografii Děti v realitě. Žákyně 3. a 4. ročníku s choreografií Paprsky získaly přímý postup do celostátního kola dětských skupin scénického tance, které se bude konat 20.–22. května v Kutné Hoře a také cenu poroty za propojení všech uměleckých složek. Žákyně 4.–7. ročníku s choreografií Děti v realitě získaly cenu poroty za netradiční zpracování námětu.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Všem úspěšným žákyním gratulujeme!

Úspěch žáků ZUŠ na přehlídce Dětská scéna

Žáci literárně-dramatického oboru základní umělecké školy se zúčastnili okresního kola přehlídky Dětská scéna. Díky trpělivé a dlouhodobé práci na textu jsme získali ocenění a postup do krajského kola. Žáci mohli získat buď ocenění s postupem nebo ocenění bez postupu. Pořadí se neurčuje, cílem přehlídky je podporovat žáky v mluvním projevu, přednesu a schopnosti sdělovat příběh a jeho myšlenku divákovi. Gratulujeme všem oceněným!

 • Alan Wellart, Matyáš Vysloužil, Adéla Knápková - postup do krajského kola.
 • Nora Drlíková, Nella Kraučuková - ocenění bez postupu.

V krajském kole získal ocenění a knihu Alan Wellart. Gratulujeme!

Vyučující Jana Magdalena Jurkasová.

Moravská filharmonie hrála s vybranými žáky ZUŠ

Moravská filharmonie pozvala vybrané žáky z osmi ZUŠ Olomouckého kraje ke spolupráci na abonentním koncertě MFO řady Patriot, který se konal ve čtvrtek 17. února. Naši ZUŠ Šternberk reprezentovala žákyně Karolína Slintáková z hobojové třídy Mgr. Jana Kučery. Profesionální hudebníci společně s žáky nazkoušeli Symfonii č. 8 Antonína Dvořáka, celý orchestr řídil šéfdirigent MFO Jakub Klecker. Hudebníci se po týdenním zkoušení a následném úspěšném provedení koncertu dočkali "standing ovation" vyprodaného sálu. Děkujeme K. Slintákové a J. Kučerovi za vynikající reprezentaci školy!