Realizace výuky od středy 14. října

Vážení rodiče, žáci,

usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření s platností od středy 14. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Nejen kolektivní výuka, ale i individuální výuka v ZUŠ tedy bude probíhat distanční formou. O konkrétním způsobu výuky budete informováni učiteli.
PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT