Hudební obor

Hudební obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

PEDAGOGOVÉ

foto

Petr Ciba

ředitel školy, komorní hra, orchestrální hra

foto

Mgr. Jaroslava Čapková

stat. zástupce ředitele, hra na klavír

foto

Martina Brázdilová, DiS.

taneční obor

foto

Mgr. Karla Ďubková

hra na klavír

foto

Marek Fischer, dipl. um.

hra na klavír, hra na elektronické klávesy

foto

Zdeněk Gregor

hra na klarinet, hra na saxofon, hra na zobcovou flétnu

foto

Bc. Anna Houšková

sólový zpěv

foto

Hana Jahodová

hra na klavír

foto

MgA. Jana Jurkasová

literárně-dramatický obor

foto

Květoslava Kamanová

taneční obor

foto

BcA. Andrea Kovářová

hra na violoncello

foto

Mgr. Leona Křížová

výtvarný obor

foto

Petr Kuba, akad. soch.

výtvarný obor

foto

Mgr. Jan Kučera

hra na hoboj, hra na zobcovou flétnu

foto

BcA. Radim Lukáš

hra na klarinet, hra na saxofon

foto

Bc. Tamara Margholdová

hra na flétnu, hra na zobcovou flétnu, přípravná hudební nauka, hudební nauka, Rákosníček

foto

Vlastimil Oulehla, dipl. um.

hra na bicí nástroje

foto

Martin Pánek, dipl. um.

hra na kytaru, hra na kontrabas

foto

Bc. Romana Polzerová

hra na flétnu

foto

Jan Pospíšil, DiS.

hra na kytaru

foto

Vlasta Pospíšilová

hra na elektrické klávesy

foto

Miloslava Pouzalová

hra na akordeon, hra na cimbál

foto

Ludmila Řondková

hra na housle

foto

Jiří Sova

hra na housle

foto

Bc. Pavel Šárník

hra na trubku, hra na zobcovou flétnu

foto

Josef Šindler

hra na žesťové nástroje, hra na zobcovou flétnu