Krajská přehlídka žáků ZUŠ ve hře na varhany

V pátek 17.června 2022 se konal v koncertní síni v Uničově první ročník Krajské přehlídky žáků ZUŠ ve hře na varhany. Naši ZUŠ Šternberk reprezentovala letošní absolventka Terezie Hublarová. V jejím podání jsme slyšeli Preludium a fugu g moll (BWV 558) J. S. Bacha a Scherzo g moll S. Karg-Elerta.
Děkujeme žákyni za reprezentaci školy!

Krajské kolo ve hře na dechové nástroje

Vynikajících výsledků dosáhly žačky naší školy na soutěži základních uměleckých škol v Zábřehu. Dechové oddělení šternberské ZUŠ reprezentovalo několik mladých hudebnic.

Všem děvčatům blahopřejeme!

Regionální nesoutěžní přehlídka čtyřruční hry

V úterý 24. května 2022 se v koncertním sále ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci konala Regionální nesoutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry. ZUŠ Šternberk reprezentovali žáci Hana Sedláková, Tomáš Sedlák a Zbyněk Siegel. Uvedení žáci zahráli dvě skladby – Marche Turque Wolfganga Amadea Mozarta v úpravě Renauda de Vilbaca a poté skladbu Aksak současného autora pana profesora Pavla Klapila, který ji napsal na zvláštní přání pana učitele Marka Fischera právě pro jeho žáky.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a jejich rodičům za vynikající spolupráci.

Nejnovější fotografie
PROJEKT ŠABLONY II


Naše ZUŠ se v tomto školním roce zapojila do projektu Šablony II. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a výuku vedenou více pedagogy. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity v rámci projektových dní a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

Cíle projektu:

  • podpora společného vzdělávání
  • vzdělávání pedagogů
  • podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů
  • podpora nových metod ve výuce
  • zapojení odborníků do výuky

Podporované aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy
  • tandemová a projektová výuka
  • semináře, workshopy a setkání pro veřejnost

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV; MŠMT